Onlinebouwbeslagshop.nl
Winkelwagen 0
€ 0,00

Privacy beleid

PRIVACY VERKLARING JECOR PROFESSIONEEL B.V.

Jecor Professioneel gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor dienstverlening of op grond van wettelijke verplichting nodig is.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres, evenals alle gegevens die u ons bij het aanmaken van een klantnummer meedeelt.

Onderstaande gegevens dienen bij het aanmaken van een off-line klantnummer te worden doorgegeven:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • E-maildres contactpersoon
 • Bezoekadres
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Toestemming kredietwaardigheidscontrole
 • Toestemming nieuwsbrief
 • Toestemming activeren account webshop (jecorprofessioneel.nl)
 • Toestemming deelname aan whatsapp outlet

Van online (internet) klanten hebben wij onderstaande gegevens nodig:

 • Naam contactpersoon
 • e-mailadres contactpersoon
 • Verzendadres
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer

 

Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwerking van uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, technische administratie en eigen marketingdoeleinden en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden of indien u vooraf uw toestemming heeft gegeven. In het kader van de bestellings afwikkeling ontvangen bijvoorbeeld leveranciers of door ons ingezette dienstverleners (zoals transporteurs, transporteurs of banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP adres van waaruit u onze website bezoekt.

Doeleinden

Jecor Professioneel verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • De inschrijving voor een nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij altijd uw bevestiging nodig.
 • (Online) dienstverlening
 • Marketing, waaronder het toesturen van informatie of folders
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

 

Kredietwaardigheidscontrole

Om u zo goed mogelijke opties voor de keuze van de wijze van betaling aan te kunnen bieden, moeten wij u en ons tegen misbruik beschermen. Daarom sturen wij de, voor een solvabiliteitscontrole benodigde persoonsgerelateerde gegevens, met inbegrip van uw adresgegevens, door naar Creditsafe. Wij gebruiken de ontvangen informatie voor een weloverwogen beslissing ten aanzien van de aan u te verlenen betalingsopties.

Tegen het doorgeven van uw gegevens aan Creditsafe kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval alleen gebruik kunt maken van contante betaling of vooruitbetaling als betalingsoptie.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op onze websites worden mogelijk cookies gebruikt om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de websites navigeren. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Daarnaast maakt Jecor Professioneel mogelijk gebruik van analytische cookies om het gebruik van de websites te analyseren en de websites te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie, lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Social media

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Youtube, Twitter, Linked-in en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het betreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Youtube, Twitter, Linked-in en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn

Jecor Professioneel B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.g. SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Wijziging privacyverklaring

Jecor Professioneel kan deze privacy verklaring altijd wijziggen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Uw rechten en vragen

U heeft het recht om Jecor Professioneel een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

info@jecor.nl

of per post aan:

Jecor Professioneel
Postbus 5
3880 AA Putten